Doradztwo przy pozyskiwaniu finansowania UE © 2016 by mrGrant 

Jesteśmy butikową organizacją doradczą specjalizujacą się w pozyskiwaniu funduszy unijnych

i doradztwie biznesowym

Nasze usługi kierujemy do podmiotów z sektora usług i handlu, telekomunikacji oraz IT, badań i rozwoju. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dofinansowania na projekty o charakterze B+R, innowacyjnym oraz inwestycyjnym (wdrażanie wyników prac B+R). Obsługujemy programy realizowane przez NCBR, PARP oraz w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO). Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa gospodarczego, pozyskiwaniu finansowania na projekty inwestycyjne oraz w aplikowaniu, realizacji i rozliczaniu projektów unijnych. 

biuro@mrgrant.pl