cctools

Michał Szaraniec
Współzałożyciel

 

Ekspert z blisko 10-letnim stażem w zakresie pomocy publicznej, doradztwa lokalizacyjnego i zarządzania projektami. Doradzał przy wdrażaniu i pozyskiwaniu projektów w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, a także podmiotom prywatnym aplikującym o środki unijne i krajowe. Praktyk współpracy nauki, biznesu oraz administracji publicznej. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, ukończył certyfikowane kursy z zakresu zarządzania projektami (PRINCE2 Foundation) i przedsiębiorstwem, kontroli, sprawozdawczości oraz audytu.

   

Mark Montoya
Współzałożyciel

 

Manager i inwestor, wieloletni dyrektor i członek zarządu spółek giełdowych, odpowiedzialny za strategię, marketing, relacje inwestorskie oraz pozyskiwanie środków na rozwój przedsiębiorstw. Z powodzeniem aplikował i rozwijał projekty finansowane z funduszy europejskich o wartości ponad 100 mln zł. Posiada bogate doświadczenie w sektorze telekomunikacyjnym, IT oraz rynków kapitałowych co łączył z praktyką akademicką na Uniwersytecie Warszawskim i Szkole Głównej Handlowej. Absolwent studiów MBA, kursów Harvard University, London Business School oraz certyfikowanych kursów z zakresu zarządzania projektami (PRINCE2 Practitioner), przedsiębiorstwem oraz analizy danych.

   

 

Krystyna Pęczek
Menedżer ds. Projektów

 

Przedsiębiorca zarządzający firmą informatyczną, wcześniej sprawowała funkcję koordynatora projektów w spółce giełdowej. Były współpracownik założonej przez Agencję Rozwoju Przemysłu fundacji FIRE, zajmującej się wspieraniem kooperacji nauki i biznesu, członek grupy roboczej przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości doradzającej w obszarze tworzenia Krajowej Sieci Innowacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dotychczas pozyskała ponad 15 mln zł na innowacyjną działalność przedsiębiorstw. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz University of Sussex. Ukończyła studia podyplomowe z wyceny spółek kapitałowych w Szkole Głównej Handlowej.

   

 

Wiktor Fediuszko
Menadżer ds. Projektów

 

Koordynator oraz autor projektów w programach krajowych i regionalnych finansowanych z funduszy europejskich, w tym w ramach programu wsparcia badań naukowych Horizon 2020. Wdrażał projekty i nadzorował rozliczanie środków w takich instytucjach jak Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Władza Wdrażające Programy Europejskie, Urząd m. st. Warszawy. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, ukończył certyfikowane kursy z zakresu zarządzania projektami (PRINCE2 Practitioner), prawa zamówień publicznych, oceny projektów.