cctools
  • Konsultacje w zakresie programów unijnych. Analizy projektów pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania, kryteriów oceny, szans otrzymania dotacji.
  • Monitoring programów unijnych. Wyszukujemy i monitorujemy odpowiednie dla danego projektu inwestycyjnego programy unijne, zarówno ogólnokrajowe, jak i regionalne. Informujemy o ważnych datach i zakresie wymaganej dokumentacji niezbędnej do prawidłowego przygotowania wniosku. Informujemy o zakończonych postępowaniach ale także o wynikach jakie osiągnęła konkurencja naszego klienta.
  • Przygotowywanie wniosków unijnych. Przygotowanie wniosków o dotacje – całej dokumentacji aplikacyjnej wraz z niezbędnymi załącznikami (m.in. biznes plan, studium wykonalności). Nadzór nad prawidłowym złożeniem dokumentacji, pilotowanie projektu podczas oceny formalnej i merytorycznej, kontakt z instytucjami przyjmującymi i oceniającymi wnioski. Doradztwo i przygotowanie niezbędnej dokumentacji na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu.
  • Rozliczanie wniosków unijnych. Rozliczenia projektów obejmującego przygotowanie wniosku o wypłatę dotacji wraz z załącznikami, nadzór nad prawidłową realizacją projektu, doradztwo w zakresie wydatków, procedur, zamówień. Opiekujemy się projektem i doradzamy aż do momentu uzyskania przez klienta środków na rachunek bankowy.
  • Współpraca z Jednostkami Badawczo Rozwojowymi. Nawiązanie współpracy z jednostkami badawczymi i rzecznikami patentowymi, którzy razem z klientem pracują nad nowymi technologiami i ich ochroną. Pośredniczymy w pozyskiwaniu niezbędnej kadry naukowej uzupełniającej zasoby klienta.
  • Oceny opłacalności projektów inwestycyjnych. W oparciu o analizę finansową i rozmowę z klientem, pomagamy wybrać najkorzystniejszy ekonomicznie projekt oraz wskazać możliwe sposoby wzrostu jego rentowności.
  • Doradztwo biznesowe i biznesplany. Dobór odpowiedniego i najkorzystniejszego źródła finansowania dopasowanego do potrzeb klienta
  • Doradztwo dla start-up’ów. Pomagamy zdobyć dotacje unijne najmłodszym i najmniejszym spółkom. W razie konieczności wspieramy w pozyskiwaniu finansowania na tzw. wkład własny umożliwiający realizację projektu i pozyskanie unijnego dofinansowania.
  • Audyt w zakresie rozliczania projektów unijnych. Weryfikujemy zgodność dokumentacji i realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych pod kątem ich zgodności z wymogami danego konkursu oraz przepisami prawa.
  • Wsparcie przed oraz w czasie kontroli projektów unijnych. Pomoc podczas kontroli projektów i przygotowania sprawozdań z realizacji inwestycji i ich efektów.