cctools

Świadczymy usługi dla firm różnej wielkosci choć skupiamy się, przede wszystkim, na obsłudze sektora MŚP. Poniżej prezentujemy wybrane realizacje wniosków dotacyjnych z różnych lat, w których bezpośrednio braliśmy udział (wartości w PLN). 

Firma Program Wartość projektu Dofinansowanie Branża
Sark Sp. z o.o. POIR 2.3.2 381.300 248.000 Energetyka
Sark Sp. z o.o. POIR 2.3.2 489.048 318.080 Energetyka
Big Big Media Sp. o.o. POIG 8.2 1.079.404 755.583 Reklama
eTelko Sp. z o. POIG 8.2 2.145.960 864.591 Telekomunikacja
Tele-Polska Holding S.A. POIG 3.3   240.000 120.000  Telekomunikacja
Tele-Polska Holding S.A. POIG 8.2  470.300 191.415 Telekomunikacja
TelePolska Sp. z o.o. POIG 8.2  2.343.960 945.229 Telekomunikacja
 eTelko Sp. z o.o. POIG 8.2  4.859.280 1.981.257 Telekomunikacja
Call Center Tools S.A. POIG 8.2  1.081.700 756.839 IT/Telekomunikacja
AlfaVox Sp. z o.o. POIG 8.2 1.081.980  643.778 IT/Telekomunikacja
BlackCherry Sp. z o.o. POIG 8.2 1.152.880 673.864 IT/Telekomunikacja
BlackCherry Sp. z o.o. POIG 8.2 1.200.660 700.639 IT/Telekomunikacja