cctools
Dofinansowanie na innowacje w województwie łódzkim
05.09.2017
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi ogłosiło nabór w ramach konkursu Innowacje w MŚP. Od 16 października będzie można składać wnioski na projekty związane z rozbudową przedsiębiorstwa, zmianą procesu produkcyjnego, zmianą sposobu świadczenia usług lub przemianami organizacyjnymi. Ponadto wspierane mogą być przedsięwzięcia obejmujące stosowania przez MŚP technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Całkowity budżet konkursu wynosi blisko 64 mln zł. Nabór wniosków będzie trwał od 16 października do
9 listopada 2017 r. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi 55%. Wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie mieści się w przedziale 200 tys. - 3,5 mln zł.

Działania objęte dofiansowaniem:
1. Wdrożenie lub zakup i wdrożenie wyników prac B+R;
2. Wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług.

Preferowane branże zgodne z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami:
1. Nowoczesny Przemysł Włókienniczy i Mody;
2. Zaawansowane Materiały Budowlane;
3. Medycyna, Farmacja, Kosmetyki;
4. Energetyka (w tym Odnawialne Źródła Energii);
5. Innowacyjne Rolnictwo i Przetwórstwo Rolno-Spożywcze;
6. Informatyka i Telekomunikacja.

Wybrane koszty kwalifikowalne:
- zakup i wdrożenie wyników prac B+R;
- wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym zakup, wytworzenie i instalacja maszyn;
- zakup zaawansowanych rozwiązań ICT (w tym sprzętu) oraz oprogramowania wraz z licencją;
- zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii (m.in. patenty, licencje, know-how lub nieopatentowana wiedza techniczna);
- zakup materiałów i robót budowlanych;
- szacunkowe dwuletnie koszty płacy wynikające z utworzenia miejsc pracy;
- wydatki poniesione na przygotowanie projektu do wysokości 3,5% kosztów kwalifikowalnych;
- wydatki związane z zarządzaniem projektem i jego obsługą do 5% kosztów kwalifikowalnych oraz kwoty 20 tys. zł w skali miesiąca.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Serwisu RPO Łódzkiego:
http://www.cop.lodzkie.pl/nabor-wnioskow/804-2-3-zwiekszenie-konkurencyjnosci-msp-2-3-1-innowacje-w-msp-31-08-2017-r

Zapraszamy również do kontaktu: biuro@mrgrant.pl