cctools
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi ogłosiło nabór w ramach konkursu Innowacje w MŚP. Od 16 października będzie można składać wnioski na projekty związane z rozbudową przedsiębiorstwa, zmianą procesu produkcyjnego, zmianą sposobu świadczenia usług lub przemianami organizacyjnymi. Ponadto wspierane mogą być przedsięwzięcia obejmujące stosowania przez MŚP technologii informacyjno-komunikacyjnych.
NCBR ogłosiło kolejny konkurs dla projektów B+R w ramach popularnej Szybkiej Ścieżki. Znowelizowany regulamin przewiduje m.in. możliwość dofinansowania tzw. prac wdrożeniowych, obniża minimalne koszty kwalifikowalne do 1 mln zł (w tym dla projektów w woj. mazowieckim) oraz podwyższa stawkę ryczałtu na koszty pośrednie do 25%.
Już 1 sierpnia rozpoczyna się nabór w ramach działania Ekspansja przez innowacje. Pomorscy przedsiębiorcy starać się mogą o dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w takich sektorach jak: ICT, medycyna, biotechnologia, technologie ekoefektywne, offshore, portowo-logistyczne.
21 czerwca rozpoczyna się w Warszawie III Kongres Polski Innowacyjnej INNOSHARE. To międzynarodowe wydarzenie, które łączy środowiska nauki, biznesu, startupów, koncentrując się na zagadnieniach innowacyjności oraz komercjalizacji badań naukowych.
Narodowe Centrum badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs w ramach tzw. „Szybkiej ścieżki. Adresatem są firmy z sektora MŚP realizujące projekty badawczo-rozwojowe poza obszarem województwo mazowieckiego. Minimalna wartość projektu w tym konkursie zaczyna się już od 300 tys. zł.