Przygotujemy Twój wniosek o dofinansowanie z funduszy unijnych w ogólnokrajowych programach NCBR i PARP oraz w regionalnych programach operacyjnych. Wesprzemy Cię w opracowaniu skutecznego biznesplanu, pozyskaniu finansowania i rozliczeniu dotacji.

Kalkulator dotacji